Cuti PNS
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu.
Tujuan pemberian cuti adalah dalam rangka usaha untuk menjamin kesegaran jasmani dan rohani.

Dasar hukum:

  1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999.
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.
  3. Keputusan Bersama 3 Menteri mengenai Cuti Bersama.
  4. Surat Edaran Nomor SE – 3559 /MK.1/2009

Jenis-Jenis Cuti

1. Cuti Tahunan

2. Cuti Besar

3. Cuti Sakit

4. Cuti Bersalin

5. Cuti Karena Alasan Penting

6. Cuti di Luar Tanggungan Negara

Berita Lainnya

Berita Terbaru