Contoh Permohonan Pindah Keluar Kabupaten
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

.                                                                                               Watansoppeng, 27 Mei 1986

 

.                                                                                                Kepada

Perihal : Permohonan Pindah                                              Yth. Bapak Bupati Soppeng

.                                                                                               di-

.                                                                                                Watansoppeng

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama            :

Nip                  :

Pangkat         :

Jabatan         :

Unit Kerja       :

Alamat           :

Nomor Tlp      :

 

dengan ini mengajukan permohonan pindah kepada Bapak Bupati kiranya dapat memberikan Rekomendasi siap melepas untuk pindah dari Pemerintah Kab. Soppeng Prov. Sulawesi Selatan ke Pemerintah Kab……………. Prov. ……………. dengan alasan sebagai berikut :

 1. …………………………………………………
 2. …………………………………………………
 3. dst

Sebagai Bahan Pertimbangan kami lampirkan sebagai berikut :

 1. Foto copy Sk CPNS.
 2. Foto copy Sk Pangkat Terakhir PNS.
 3. Foto copy Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 1 Tahun Terakhir.
 4. Foto copy Kartu Pegawai (Karpeg).
 5. Copy ijazah Pendidikan Terakhir yang telah Dilegalisir.
 6. Rekomendasi dari Inspektorat ( Bebas Temuan ).
 7. Rekomendasi menerima dari Bupati ……………………
 8. Surat Keterangan dari Bank BPD Sulselbar.

 

Demikian surat permohonan ini saya ajukan kepada Bapak, atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak saya ucapkan terima kasih.

 

Mengetahui,

Kepala Unit Kerja                                                                         Pemohon

 

——————————–                                                   —————————————

* Khusus Guru SD harus mendapat persetujuan dari Camat dan Kepala UPTD

Berita Lainnya

Berita Terbaru