Cuti Besar
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
 1. Hak Cuti Besar
  • Merupakan hak PNS yang telah bekerja paling kurang 6 (enam) tahun secara terus menerus.
  • PNS yang akan/telah menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan.
  • Selama menjalankan cuti besar, PNS yang bersangkutan tidak berhak atas tunjangan jabatan dan tidak memperoleh TKPKN.
 2. Penggunaan Cuti Besar
  • PNS perlu merencanakan penggunaan cuti besar sejak awal tahun.
  • Cuti besar dapat digunakan oleh PNS untuk
   • Memenuhi kewajiban agama;
   • Persalinan anaknya yang keempat apabila PNS yang bersangkutan mempunyai hak cuti besar menjelang persalinan; atau
   • Keperluan lainnya sesuai pertimbangan pejabat yang berwenang memberikan cuti.
  • PNS yang telah melaksanakan cuti tahunan dan akan mengambil cuti besar pada tahun yang bersangkutan harus mengembalikan TKPKN yang diterimanya selama melaksanakan cuti tahunan.
  • PNS yang akan/telah menggunakan cuti besar berhak atas:
   • cuti bersama;
   • cuti tahunan yang tersisa pada tahun sebelum digunakan cuti besar;
   • cuti sakit;
   • cuti bersalin untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, dan ketiga;
   • cuti karena alasan penting.

Berita Lainnya

Berita Terbaru