Cuti Sakit dan Cuti Bersalin
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

CUTI SAKIT

 1. Hak Cuti Sakit merupakan hak PNS dan/atau PNS/CPNS wanita yang mengalami gugur kandungan.
 2. Penggunaan Cuti Sakit
  • PNS yang menderita sakit lebih dari 2 (dua) hari harus melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah/puskesmas.
  • PNS yang telah menggunakan cuti sakit untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan telah aktif bekerja kembali, berhak atas:
   • cuti bersama;
   • cuti tahunan pada tahun yang sedang berjalan dan cuti tahunan yang tersisa pada tahun sebelum digunakan cuti sakit;
   • cuti besar;
   • cuti bersalin;
   • cuti karena alasan penting.

 

CUTI BERSALIN

 1. Hak Cuti Bersalin
  • Merupakan hak PNS/CPNS wanita untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, dan ketiga.
  • Cuti bersalin yang digunakan oleh CPNS wanita untuk persalinan anaknya yang pertama akan mengurangi hak cuti persalinan setelah yang bersangkutan menjadi PNS.
 1. Penggunaan Cuti Bersalin dan Cuti Lain untuk Bersalin
  • PNS yang telah menggunakan cuti bersalin, berhak atas:
   • cuti bersama;
   • cuti tahunan pada tahun yang sedang berjalan dan cuti tahunan yang tersisa pada tahun sebelum digunakan cuti bersalin;
   • cuti besar;
   • cuti sakit;
   • cuti karena alasan penting.
  • PNS wanita dapat diberikan cuti besar untuk persalinan anaknya yang keempat, apabila yang bersangkutan mempunyai hak cuti besar menjelang persalinan.
  • PNS wanita yang akan/telah menggunakan cuti besar untuk persalinan anaknya yang keempat tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan.
  • PNS wanita yang akan/telah menggunakan cuti besar tersebut berhak atas:
   • cuti bersama;
   • cuti tahunan yang tersisa pada tahun sebelum digunakan cuti besar;
   • cuti sakit;
   • cuti karena alasan penting.
  •  PNS wanita yang telah menggunakan cuti di luar tanggungan negara tersebut, berhak atas:
   • cuti bersama;
   • cuti tahunan pada tahun yang sedang berjalan dan cuti tahunan yang tersisa pada tahun sebelum digunakan cuti di luar tanggungan negara;
   • cuti besar setelah bekerja kembali paling kurang 6 (enam) tahun secara terus-menerus;
   • cuti sakit;
   • cuti karena alasan penting.
  •  PNS wanita dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan anaknya yang kelima dan seterusnya.
  •  PNS wanita yang telah menggunakan cuti di luar tanggungan negara tersebut, berhak atas:
   • cuti bersama;
   • cuti tahunan pada tahun yang sedang berjalan dan cuti tahunan yang tersisa pada tahun sebelum digunakan cuti di luar tanggungan negara;
   • cuti besar setelah bekerja kembali paling kurang 6 (enam) tahun secara terus-menerus;
   • cuti sakit;cuti karena alasan penting.

Berita Lainnya

Berita Terbaru