SK Kenaikan Pangkat Periode 1 April 2016 (BAGIAN VIII)
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

Daftar PNS LIngkup Pemkab Soppeng yang memperoleh penghargaan Kenaikan Pangkat Periode 1 April 2016

Golongan IV

NO NAMA PANGKAT LAMA PANGKAT BARU UNIT KERJA
1 MARDIANA, S.Pd Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SMPN 1 Marioriwawo
2 NURFADILLA, S.Pd Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 238 Laempa
3 MAKMUR, S.Pd Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 32 Ukkee
4 SLAMET, SP Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Dan Ketahanan Pangan
5 Hj. ANI, S.Pd.SD Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 106 Toawo
6 Hj. ATIRAH, S.Pd.SD Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 9 Mallanroe
7 SUMARNI, S.Pd Penata Tk.I, III/d Pembina, IV/a SMPN 1 Lilirilau
8 ASMIRAH, S.Pd Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 60 Panincong 
9 ANDI SOPIAH, S.Pd.SD Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 106 Toawo
10 NURHAEDAH, S.Pd Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 51 Tonronge
11 Dra. ANIRMAWATI Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SMAN 1 Donri-Donri
12 H. BASTIAN, S.Pd.SD Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 170 Tanete
13 NATSIR, S.Sos, M.Si Penata Tk.I, III/d Pembina, IV/a Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
14 SUMARTI ABIDIN, S.Pd Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 220 Tompoe
15 Hj. FAUSIAH, S.Sos Penata Tk.I, III/d Pembina, IV/a SKB Kab. Soppeng
16 Drs. SYAMSUL BAHRI Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SMPN 3 Marioriawa 
17 Hj. RAWASIAH S, S.Pd Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 1 Lamappoloware  
18 Hj. HASNA B, S.Pd Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 1 Lamappoloware  
19 HASNAWATI S, S.Pd Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 54 Bola Malimponge
20 Drs. H. ARAS A Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 196 Polewali
21 ERNIWATI, S.Pd Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SMPN 2 Lilirilau
22 AMIRAH, S.Pd.SD Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 253 Mappalewai
23 SOFYAN, S.Pd Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SMPN 3 Liliriaja
24 Hj. HAWAISAH M, S.Pd.SD Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 105 Sumpang Ale
25 Hj. NASIRAH, S.Pd.SD Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 125 Marale
26 MUHAMMAD IDRIS, S.Pd Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 52 Welonge 
27 BURHAN, S.Pd Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 224 Pallawa
28 ROSDIANAH, S.Pd.SD Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 95 KecceE
29 Hj. ASMAWATI PALUSSEI, S.Pd Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SMPN 3 Watansoppeng 
30 AMRI MIDDIN, S.Pd Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SMPN 2 Marioriwawo
31 SUDARMIN, S.Pd.SD Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 212 Rompegading
32 MARNAWATY, S.Pd Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 164 Pacora 
33 NURAENI, S.Pd Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 62 Lompo Panincong
34 SURIAMAN, S.Pd Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 142 Langkemme
35 KARTINI, S.Pd.SD Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 180 Sikojang
36 Dra. Hj. HASNAH Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SMAN 1 Donri-Donri
37 Drs. KANDACONG Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SMKN 1 Watansoppeng 
38 Hj. NURHAYA, S.Pd.SD Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 260 Kampung Baru
39 RIDWAN, S.Pd Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 99 Labae 
40 Hj. MAJIDAH, S.Pd.SD, M.Pd Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SMAN 1 Marioriawa
41 RAMLI, S.Pd Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 20 Totakka
42 Hj. MULIATI, S.Pd Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 54 Bola Malimponge
43 RUSDI, S.Pd, M.Si Penata Tk.I, III/d Pembina, IV/a Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
44 Drs. A. MOHAMMAD TONO Penata Tk.I, III/d Pembina, IV/a Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan Dan Energi
45 Dra. Hj. UMMUSTIANI Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 169 Sumpang Pala
46 H. MAHMUD, S.Pd.I Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 139 Tokebbeng
47 Hj. JENNAE, S.Pd Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 234 Watu
48 SITTI KURNIA, S.Pd Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 220 Tompoe
49 HAJERAH, S.Pd Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 24 Lapajung
50 Hj. KASMAWATI, S.Pd Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 19 Sewo
51 Hj. NAHRIANA, S.Pd Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 17 Bila
52 SARTINI, S.Pd Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 1 Lamappoloware  
53 HASNAWATI, S.Pd Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 6 Ujung Baru
54 ROSMANI S, S.Pd Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 267 Sero
55 Hj. KARTINI SY, S.Pd Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 235 Goarie
56 HASNAWATI, S.Pd Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 29 Cenrana
57 Hj. DAHRIANI, S.Pd Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 25 Madello
58 NURHAYANI, S.Pd Penata Tk.I, III/d Pembina, IV/a SDN 220 Tompoe
59 Hj. KARYATI, S.Pd Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b TK Malongi-Longi Labokong
60 Dra. MASMULIANI Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SMKN 1 Watansoppeng 
61 Hj. SEMMAWIAH, S.Pd.SD Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 176 Dabbare
62 HARIANI R, S.Pd.SD Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 25 Madello
63 Hj. NURHANA, S.Pd Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 53 Lajarella
64 ANDI MUSTAKIM,  S.Pd.SD Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 124 Paroto
65 ANDI MASMIATI, S.Pd Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SMPN 1 Marioriawa 
66 HUSMIATI, S.Pd.SD Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 47 Lamarung 
67 Drs. ABDUL RASYID Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SMPN 1 Marioriawa 
68 A. WAHAB, S.Pd Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SMPN 2 Lilirilau
69 Dra. Hj. NASRAH RAHMAN, M.Pd.I Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SMAN 1 Liliriaja
70 PARIDAH, S.Pd Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SMAN 1 Donri-Donri
71 Dra. KAMSI Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
72 Hj. NURHAYANI SABANG, S.Pd Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SMPN 1 Marioriawa 
73 H. AKHIRUDDIN, S.Pd, M.Si Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 90 Lenrang
74 Hj. DARMAULENG, S.Pd Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 146 Gattareng
75 KASMINI, S.Pd.SD Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 50 Tarawang
76 Hj. MARNA, S.Pd Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SMPN 2 Lilirilau
77 Hj. SAMMINA, S.Pd Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 61 Kampung Baru 
78 Hj. SITTI PARIDA, S.Pd Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 1 Lamappoloware  
79 ZAENAL ABIDIN, S.Pd Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 164 Pacora 
80 ANDI RUSBIANI, S.Pd Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 176 Dabbare
81 MUHAMMAD AMIN, S.Pd, M.Si Penata Tk.I, III/d Pembina, IV/a SMKN 1 Watansoppeng 
82 Hj. DARMAWATI, S.Pd Penata Tk.I, III/d Pembina, IV/a SDN 128 Palero
83 SUMARNI, S.Pd Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 125 Marale
84 NUR SALAM, S.Pd Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 154 Sekkang
85 Hj. SITTI NURAENA, S.Pd Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 160 Attang Salo
86 SITTI SUHRAH, S.Pd.SD Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b TK Melati Congko
87 DAHRI, S.Pd.SD Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 260 Kampung Baru
88 SALMA, S.Pd Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 29 Cenrana
89 MUSFARIDA, S.Pd Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 180 Sikojang
90 NURDIN, S.Pd Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 42 Turung Lappae
91 ANDI NURSAN, S.Pd, M.Si Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 73 Lamogo
92 NUR HIKMAH, S.Pd Pembina, IV/a Pembina Tk.I, IV/b SDN 73 Lamogo

Lihat Lainnya SK KP April 2016 (Bagian VI) : ⇒⇒⇒ klik disini

Berita Lainnya

Berita Terbaru